Nye tromsø gestaltsenter  Eirin Heide

Individuell terapi

Jeg tar ikke imot klienter for tiden.

Vi lever i relasjoner til hverandre og det er i relasjonene vi blir til. Noen relasjoner er gode og noen er vanskelige. Sammen kan vi se på dine relasjoner og øke varheten (oppmerksomheten) din om hva du trenger i disse relasjonene.

Temaer i gestaltterapi kan være:

 • Sliten og har dårlig selvfølelse
 • Har ”møtt veggen” enten i jobben eller i andre relasjoner
 • Ønske om å øke livskvaliteten.
 • Ønsker mer nærhet, forståelse og meningsfulle relasjoner
 • Har opplevd noe traumatisk som en vond barndom
 • Ønsker om å utvikle deg som menneske og fagperson.
 • Noe brått og uventet har rammet deg
 • Sliter med nedstemthet og meningsløshet
 • Kanskje du bare trenger noen å snakke med i en vanskelig tid
 • Føler at du står fast, og trenger hjelp for å komme videre.
 • Behov for å sortere tanker og følelser.
 • Urimelige høye krav til seg selv og mange burde, må og skal.
 • Ønsker om å finne ut hva DU vil?
 • Bedre kommunikasjonen, ønske om å bli tydeligere for deg selv og andre.
 • Vansker med å sette grenser og ivareta deg selv.
 • Har mye dårlig samvittighet, skam og skyldfølelse.
 • Står i vanskelige valg med motstridende behov.
 • Opplever konflikter i jobbsituasjonen, nære relasjoner eller i parforholdet

Gjennom individuell terapi kan vi sammen se på dine behov. I terapien  er samtalen det sentrale for å bli oppmersom på deg selv. Noen ganger kombinerer vi med praktiske øvelser for å øke varhet rundt dine egne følelser, reaksjoner og handlinger. Å utforske hele deg på denne måten kan være motstridende; både vanskelig, spennende og forløsende. Gjennom dette kan du få bedre tak i hva du har behov for, egne ressurser og mulige valg.

Som gestaltterapeut diagnostiserer jeg ikke. Jeg er opptatt av hva som skjer når du er hos meg i gestaltterapitimen, her og nå.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å bestille time hos meg. Jeg har lang erfaring som gestaltterapeut for barn, unge og voksne. Bestill time