Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

Parterapi / Familieterapi

Jeg tar ikke imot klienter for tiden. Parterapi passer godt for dere som:

  • Vil utvikle parforholdet
  • Ønsker mer nærhet til hverandre
  • Vil bedre kommunikasjonen i forholdet/familien
  • Opplever kriser eller konflikter?
  • Sklir fra hverandre?
  • Har uavklarte forventninger til hverandre

Når vi forelsker oss i en annen ser vi nesten alltid bare det som er bra med den andre, og vi vil bare være nær hverandre. Etterhvert kommer hverdagen og utfordringene, og det er da vi ser at den andre også har sider vi ikke helt liker. Når vi takler denne overgangen og godtar den andre med alle sine sider, kan vi gå videre som par.

Noen ganger går det ikke så bra og vi stopper opp som par. Da kan terapi være en hjelp for å utvikle parforholdet videre.

I terapi kan vi bidra til å se hva som fungerer i kommunikasjonen og samspillet mellom dere og hva som kan utvikles. Med bedre dialog kan nye muligheter for et godt samliv skapes, hvor det gis rom for både individuelle og felles behov. Som par har vi ofte forventninger til hverandre og til hva et par er. Jeg bruker å si at ethvert par er unikt og må finne sin sti eller vei. Hvis vi sammenlikner oss med andre er det lett å bli misslykket. Mens når vi avklarer forventninger i parrelasjonen har vi større sjanse for å lykkes.

EU – kontroll på paret ?

Noen par som kommer til meg, forteller at de går i terapi innimellom for å vedlikeholde parforholdet, som en slags «EU-kontroll». «Da får vi rydda underveis og det blir ikke så uoverkommelig å gå i terapi». Jeg synes dette er en god beskrivelse, og hvorfor ikke ta en sjekk på paret slik dere gjør med bilen. Billigere kan det også bli.

Hvis bare en part ønsker terapi, er det også mulig å jobbe indirekte med det som oppleves som vanskelig, ved å gå i individualterapi.