Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

Gruppe

Jeg tar ikke imot klienter for tiden.

Samtale-/terapigruppe for kvinner

I møte med andre blir vi kjent med oss selv. En samtalegruppe gir mulighet for utvikling og endring sammen med andre. I gruppen tar vi utgangspunkt i deltakernes behov ettersom de kommer frem. Vi jobber med det som oppstår i møtet mellom deltakerne «her og nå». På den måten kan du oppdage og utforske hvordan du tilpasser deg andre og omvendt. Du får også muligheten til å prøve ut alternative måter å reagere og handle på, og høste nye erfaringer. I denne gruppen får du erfare dette under ledelse av en erfaren terapeut.

Gruppen passer for deg som har behov for å utvikle et eller flere av disse punktene :

  • Føler deg usikker i relasjon til andre
  • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du påvirker andre
  • Ønsker å øke bevissthet på hvordan du blir påvirket
  • Ønsker flere handlingsalternativer i relasjon til andre
  • Ønsker mer støtte i deg selv, i møte med andre
  • Står fast / vansker i en eller flere relasjoner
  • Vansker med relasjoner i jobbsammenheng

Samtaleleder: Eirin Heide

Reg psykoterapeut Gestalt MNGF. Alle som melder seg på vil få en samtale med meg før oppstart.

Jeg driver Nye Tromsø Gestaltsenter og ble utdannet gestaltterapeut i 2004 ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg har lang erfaring i å arbeide i terapifeltet og med grupper.

Påmeldingsfrist:

Mobil: 99520027  

Det vil være TAUSHETSPLIKT i gruppa!