Nye tromsø gestaltsenter    Eirin Heide

Referanser

Her kan du lese hva media skriver om gestaltterapi.

Nedenfor finner du oversikt over bedrifter jeg har og har hatt samarbeid med. Hvis du vil vite mer om deres erfaring med meg finner du kontaktinformasjon og kontaktperson under hver enkel bedrift.

I tillegg finner du referanse til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole som kjenner meg igjennom utdanning og veiledning.

NAV Tromsø

Ulike oppfølgingstiltak for mennesker som har falt ut av arbeid eller skole.

Kirsti Sørstrøm, Jon Andersson

Tlf 77 28 09 00

Tromsø kommune

Veiledning i gruppe og individuelt med ledere og ansatte.

Siv Jensen, personalsjef

Tlf 77 79 00 00

Posten Norge

Omstillingsarbeid Sverre Aasen

Tlf 81 00 07 10

Norsk Gestaltinstitutt

Veiledning og utdanning

Daan van Baalen

tlf 90 03 60 97]]>