Nye tromsø gestaltsenter  Eirin Heide

Om meg

Eirin Heide
Registrert Gestaltterapeut – psykoterapeut MNGF (Medlem av Norsk Gestalterapeut Forening) og godkjent veileder NGF.

Erfaring

Jeg har jobbet som terapeut og veileder ved Nye tromsø Gestaltsenter og Tromsø Gestaltsenter AS siden jeg var ferdig utdannet terapeut i 2004. Jeg er gründer av begge bedriftene og var daglig leder av Tomsø gestaltsenter AS i 10 år.

Før det jobbet jeg i Posten og ErgoPeople i tilsammen 25 år. De siste 8 årene der jobbet med omstilling og opplæring. Jeg hadde samtaler og kurs for flere hundre overtallige og kurset og veiledet ledere. I perioden 2015 – 2019 vikarierte jeg også i deltidsstilling på Karriere Troms hvor jeg veiledet mennesker som ønsker å gjøre karrieremessige endringer.

Jeg er også veileder for andre gestaltterapeuter og veileder gjerne andre profesjoner.

Utdanning

 • 2016 -2018 Kroppsorientert psykoterapi «Relation Living Body Psychotherapy» v/Julianne Appel-Opper, Berlin. For mer informasjon:  trykk her.
 • 2014 – 2015  Utdanning i traumearbeid, NGI
 • 2008 – 2010 Utdanning i ”Developmental Somatic Psychotherapy” v/Ruella Frank i New York, USA. Ruellea Frank tar utgangspunkt i gestalt, bevegelse og kropp og vår utvikling fra vi blir født.
 • 2008 – 2009 Veilederutdanning, NGI
 • 2005 – 2007 Etterutdanning i gestaltterapi, NGI
 • 2000 -2004  Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, NGI.
 • 1995 – 1996 Psykologi Grunnfag, UIT

Gjennom mitt medlemskap i Norsk Gestaltterapeut Forening www.ngfo.no  kvalitetssikrer jeg mitt arbeid ved at jeg forplikter meg til å følge de etiske retningslinjer og krav om jevnlig faglig oppdatering som foreningen krever. NGF har  egen klageinstans for klienter.

Som gestaltterapeut har jeg jobbet mye med mennesker som:

 • har møtt veggen
 • er utslitte
 • har lite tro på seg selv
 • har angst
 • er nedstemt
 • har opplevd traumer
 • er par
 • er i konflikter
 • er i kriser
 • har veiledningsbehov i forhold til jobbsituasjon

Min prosess

Det jeg liker med min jobb er å møte mennesker. Et møte kan være så mye, og det jeg legger i ordet møte, er å berøres og bli berørt av hverandre. Jeg tror det ligger mye utvikling i gode møter mellom mennesker.

Gjennom min prosess i terapi har jeg lært å kjenne at en indre frihet, betyr mye for meg. Jeg opplever at når jeg kan ”løfte litt på sløret” og dele mine tanker og følelser med andre, så blir jeg friere. For meg har det det vært mange «bører» og «måer» som har styrt meg; alt jeg må og bør. Jeg tror at jeg må, men må jeg? Kan jeg og vil jeg? Jeg kan også kjenne at jeg påvirkes av omverden. Sammenhengen mellom tanker, kropp og følelser opptar meg mer og mer og jeg ser hvilket fint instrument vi er og kan bli, når vi lytter til hele oss.

Telefon mob: 995 20 027

Bestill time